Egekobi dünya genelindeki trendleri takip ediyor ve yöneticilerin yapacağı proje yatırımlarını yakından inceliyor.

ADİL ORTAKLARLA, GELECEĞE YATIRIM

EGEKOBİ A.Ş.

  • Kobilerin sürdürülebilir, rekabetçi, kurumsal ve güçlü bir yapıya sahip olması için değer yaratan çalışmalar yaparak katkıda bulunmak.
  • Kobilerin işbirliği ve güç birliği yapması için etkinliklerde bulunmak, ortak satın alma, üyeler arası ticaret, ortak kaynak kullanımı ,yeni pazarlar bulmak ve benzeri konularda çalışmalar yapmak, yönetişim kalitesini arttırmak, rekabetçi bir yapı kurulması için danışmanlık yaparak Kobilerin değişime ayak uydurmalarını kolaylaştırmak.

Egekobi'nin Kuruluş Amacı

KOBİ’lerin ortak sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, birbiri ile tanışması, işbirliği yapması, sağlanan desteklerden etkin şekilde yararlanması amacıyla kurulmuştur.

Girişimcileri Güçlendirmek

İşbirliği yapmanın yaratacağı sinerji 1+1’i 2 den çok daha büyük yapıyor. Henry FORD'un dediği gibi bizler EGEKOBİDER ile biraraya geldik ve SÜRDÜRDÜK şimdi ise GERÇEK BAŞARIYI başarayı yakalamak için EGEKOBİ İŞBİRLİĞİ A.Ş çatısı altında BERABER çalışacağız.

32 Sözleşme

32 Sözleşme

80 Ortak

80 Ortak

12 İş Birliği

12 İş Birliği

[marquee-image-crawler group=”logolar” speed=”10″ gap=”10″ height=”70″]