Başvuru Değerlendirme

Şirketimiz ile ortaklık yapmak isteyen girişimciler, “Başvuru Formu” girişinden başvurularını yapabilir ve ortaklık taleplerini tarafımıza iletebilirler. Sunulan proje, yatırım kriterlerimiz ve yatırım stratejilerimiz çerçevesinde incelenir.

01. Ön değerlendirme için “Başvuru Formu” doldurulur.
02. Ön değerlendirme sonucunda projeleri olumlu bulunan şirketlerden “İş Planı Dosyası”nı doldurmaları istenir.
03. Uzmanlarımız, iş planına göre proje hakkında detaylı incelemelerde bulunur. İş planında ayrıntıları ile verilen proje, yatırım komitesinde ele alınır.
04. Yatırım komitemiz, projede ilerlenmesi kararını almış ise, hangi şartlar altında bir ortaklık yapılabileceğini ifade eden “Ortaklık Niyet Mektubu” girişimciye gönderilir.
05. Girişimcinin “Ortaklık Niyet Mektubu”nu onaylaması halinde firma hakkında kurumumuzca fizibilite ve mali denetim çalışmaları yapılır.
06. Girişimci ile yapılan müzakereler sonucunda, ilgili yatırıma ait değerlendirmeler tamamlanır ve değerlendirme raporları hazırlanır.
07. Değerlendirme raporları sonucuna göre yatırım yapılıp yapılmayacağına yatırım komitesi tarafından karar verilir. Yatırım yapılması kararı alınmış ise, hangi şartlar altında( alınacak hisse oranı, hisse bedeli ve diğer finansal şartlar) yatırım yapılacağı teklif olarak hazırlanarak girişimciye sunulur.
08. Yönetim Kurulu kararı ile ortaklık müzakereleri son aşamaya getirilir.

Yukarıda belirtilen aşamalar, girişimcinin hızına ve iş yoğunluğumuza bağlı olmak üzere 4 ila 6 ay arasında tamamlanır.

Yatırım Süreci

Başvuru Yapın

Başvuru formunuz şirketimize ulaştıktan sonra, başvurunuzun değerlendirilmesi 3 aşamada gerçekleştirilmektedir. Projenizin değerlendirilmesi için aşağıdaki başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup gönderebilirsiniz.